از پوسته بزرگ آموزش آنلاین دیجی اکادمی رونمایی شد ...
0

پلن مالی

آکادمی آموزش مدیریت با هدف ارتقاء سطح دانش تئوری و عملی مدیران سازمان ها، شرکت ها و موسسات میزان کارآمدی آنها را بالاتر برده و نقشی موثر در اقتصاد کشور داشته باشد . این آکادمی سعی می نماید با بهره از اساتید برتر و به یاری خواستن آنها و ایجاد سهم مشارکت عالی در این حرکت بتواند به ارایه محتواهای مفید و ارزشمند بپردازد و در همین راستا از اساتید دعوت به همکاری می نماید.

توضیحات پرداخت مالی حق التألیف به مدرسین

دو نوع طرح مالی مختلف برای پرداخت وجود دارد.

۱) طرح پرداخت کامل و یک‌جا: در این طرح به ازای آموزش منتشر شده، مدرس آموزش، مبلغی را برای یکبار به عنوان حق التألیف آموزش دریافت می کند. دریافتی مدرس وابسته به فروش آموزش و استقبال دانشجویان از آن نیست و مدرس از ابتدا کل مبلغ مرتبط با ارائه آموزش را می داند و دقیقا همان را دریافت خواهد کرد. این طرح کمک می کند که مدرسین مطمئن باشند که دریافتی آنها، تحت الشعاع استقبال احتمالا کم از آموزش با عنوان خاص، قرار نخواهد گرفت.

۲) طرح مشارکتی (پرداخت تدریجی و درصدی حق اثر): اگر پلن مشارکتی انتخاب شود، مدرس در بازه های زمانی مشخص، سهم (درصد) مشخصی از فروش و درآمد را تا زمانی که آموزش به فروش می رسد، دریافت می نماید. در این پلن، پرداخت های مالی در بازه های سه ماهه و به صورت منظم انجام می شوند.

تعیین امتیاز آموزشی

در حال حاضر، تعیین امتیاز آموزش بر اساس پارامترهای زیر مشخص می شود. امتیاز نهایی با محاسبه مجموع امتیازهای بخش های مختلف به دست می آید.

طرح پرداخت کامل و یکجا

زمان پرداخت

طرح پرداخت مشارکتی

تعریف درآمد: آکادمی آموزش مدیریت در بازه‌هایی، ممکن است که در قالب جشنواره تخفیف‌، آموزش‌ها را به مخاطبین خود با تخفیف ارائه کند. درآمد یک آموزش، مبلغ پرداختی نهایی دانشجو برای تهیه یک آموزش است.

بعنوان مثال: اگر یک آموزش با هزینه ۳۰ هزار تومان در نظر بگیریم و همین آموزش، در بازه غیر تخفیف تهیه شود؛ مبلغ ۳۰ هزار تومان مبنای محاسبات خواهد بود. در صورتی که این آموزش در جشنواره با تخفیف مثلاً ۳۰ درصد، توسط دانشجو تهیه شود، در این صورت مبلغ پرداختی دانشجو (درآمد آموزش) ۲۱ هزار تومان است که مبنای محاسبه در حق‌التدریس مولف خواهد بود.

انتخاب پلن مالی آموزش: هر یک از پلن‌های مالی فرادرس «مشارکتی یا کامل و یک‌جا»، به انتخاب مدرس می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. در صورتی که آموزش پیشنهادی مدرس، هم‌پوشانی در سرفصل‌ها و مسیر محتوایی با یکی از آموزش‌های منتشر شده توسط مدرسین دیگر در فرادرس را داشته باشد؛ می‌بایست در خصوص پلن مالی برای این آموزش، هماهنگی مجزا با آکادمی  صورت گیرد.