از پوسته بزرگ آموزش آنلاین دیجی اکادمی رونمایی شد ...
0

پیشنهاد طرح درس و سرفصل

 

مدرس گرامی،

در این صفحه، فرم مربوط به اطلاعات آموزش مورد نظر شما قرار دارد؛ همچنین می توانید توضیحات مربوط به پلن های مالی را مطالعه نمایید.

شرایط مالی و اطلاعات پرداخت

در لینک زیر اطلاعات مربوط به پلن های مالی فرادرس، قرار دارد. می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید و توضیحات مربوطه را مطالعه نمایید.

پلن مالی آموزش های آکادمی موزش مدیریت – کلیک کنید.

 

تکمیل فرم پیشنهاد طرح درس و سرفصل

در ادامه فرم مربوط به آموزش پیشنهادی شما آمده است که می توانید آن را تکمیل نمایید.

اطلاعات فردی مدرس

اطلاعات متقاضی و آموزش پیشنهادی