سیستم همکاری در فروش، مزایا و روش ها

بازاریابی افیلیت و روش ها ئ مزایای آن

سیستم همکاری در فروش چیست + تمام مزایا و آموزش روش هاآنچه در این مقاله می خوانید آنچه در این مقاله می خوانید۱. افیلیت مارکتینگ چیست؟۲. همکاری در فروش یا بازاریابی معرف چیست؟۲.۱. تاریخچه بازاریابی معرف(همکاری در فروش)۳. چگونگی انجام بازاریابی معرف یا همکاری در فروش۴. درواقع صنعت افیلیت مارکتینگ شامل سه گروه می‌شود:۴.۱. شیوه […]

الزامات اخلاقی یک مدیر روابط عمومی چیست؟

دکتر کامران رخشانی

روابط عمومی در سازمان قلب ارتباطات است. هر سازمانی بعد از رسیدن به مرحله رشد و گسترش، نیازمند برخورداری از واحد روابط عمومی است. لذا در این مرحله باید به خوبی دانست که سازمان نیازمند یک مدیر روابط عمومی با الزامات اخلاقی متناسب است. اما به راستی الزامات اخلاقی چه هستند؟ آیا استاندارد از پیش […]