از پوسته بزرگ آموزش آنلاین دیجی اکادمی رونمایی شد ...
0
محتوای مدیریت
drrakhshany

دکتر کامران رخشانی

:: دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی تهران :: مدرس دانشگاه  و  مشاور مدیریت و ارتباطات :: دارای سابقه بیش از بیست سال تدریس در دانشگاه ها و مراکز خصوصی و دولتی :: دارای گواهینامه « شراایط عمومی تدریس ...